กองทุนประกันวินาศภัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครราชสีมา แห่งใหม่

กองทุนประกันวินาศภัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครราชสีมา แห่งใหม่

          นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย พร้อมด้วยพนักงานกองทุนฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในการเปิดที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครราชสีมาแห่งใหม่ ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 2966/7 ถนนเดชอุดม...