บริษัทกลางฯ ลงนามบันทึกความร่วมมือให้บริการผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ  ร่วมกับมิตรไมตรีคลินิก นำร่อง 25 สาขา จังหวัดนนทบุรี  ผู้ประสบภัยจากรถที่มีประกันภัย พ.ร.บ. เข้ารับรักษาพยาบาลได้ทันที (ไม่ต้องสำรองจ่าย)  และตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นี้ บริษัทกลางฯ ยังได้เพิ่มช่องทางออนไลน์  ผู้ประสบภัยแจ้งเหตุ/เบิกเคลม พ.ร.บ.ออนไลน์ ผ่านไลน์ @iRVP ได้แล้ว

บริษัทกลางฯ ลงนามบันทึกความร่วมมือให้บริการผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ ร่วมกับมิตรไมตรีคลินิก นำร่อง 25 สาขา จังหวัดนนทบุรี ผู้ประสบภัยจากรถที่มีประกันภัย พ.ร.บ. เข้ารับรักษาพยาบาลได้ทันที (ไม่ต้องสำรองจ่าย) และตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นี้ บริษัทกลางฯ ยังได้เพิ่มช่องทางออนไลน์ ผู้ประสบภัยแจ้งเหตุ/เบิกเคลม พ.ร.บ.ออนไลน์ ผ่านไลน์ @iRVP ได้แล้ว

บริษัทกลางฯ ลงนามบันทึกความร่วมมือให้บริการผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ ร่วมกับมิตรไมตรีคลินิก นำร่อง 25 สาขา จังหวัดนนทบุรี ผู้ประสบภัยจากรถที่มีประกันภัย พ.ร.บ. เข้ารับรักษาพยาบาลได้ทันที (ไม่ต้องสำรองจ่าย) และตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นี้ บริษัทกลางฯ...