กองทุนประกันวินาศภัยร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันชีวิต และสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎ์ธานี) จัดโครงการบรรยายความรู้ด้านการประกันภัยที่เกี่ยวกับภารกิจ ของกองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิต ให้แก่ ตัวแทน-นายหน้าประกันภัย ประจำปี 2566

กองทุนประกันวินาศภัยร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันชีวิต และสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎ์ธานี) จัดโครงการบรรยายความรู้ด้านการประกันภัยที่เกี่ยวกับภารกิจ ของกองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิต ให้แก่ ตัวแทน-นายหน้าประกันภัย ประจำปี 2566

กองทุนประกันวินาศภัยร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันชีวิต และสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎ์ธานี)จัดโครงการบรรยายความรู้ด้านการประกันภัยที่เกี่ยวกับภารกิจ ของกองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิต ให้แก่ ตัวแทน-นายหน้าประกันภัย ประจำปี 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566...