กปว. จัดโครงการบรรยายความรู้ด้านการประกันภัยที่เกี่ยวกับภารกิจของ กปว. และ กปช. ให้แก่ ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย จ.อุบลราชธานี

กปว. จัดโครงการบรรยายความรู้ด้านการประกันภัยที่เกี่ยวกับภารกิจของ กปว. และ กปช. ให้แก่ ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 กองทุนประกันวินาศภัยร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันชีวิต และสำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) จัดโครงการบรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัยที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และภารกิจต่าง ๆ ในปัจจุบัน ให้แก่ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ณ...
กองทุนประกันชีวิตจัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับประกันภัยให้แก่ ตัวแทน-นายหน้าประกันภัย จังหวัดอุบลราชธานี

กองทุนประกันชีวิตจัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับประกันภัยให้แก่ ตัวแทน-นายหน้าประกันภัย จังหวัดอุบลราชธานี

กองทุนประกันชีวิตร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันวินาศภัยและสำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) จัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับประกันภัยให้แก่ตัวแทน -นายหน้าประกันภัย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ 3 โรงแรมอีโค่อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี...