ทิพยประกันภัย ร่วมพิธีเปิดสกายวอล์คสะพานกระจกลอยฟ้า แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จังหวัดเชียงราย

ทิพยประกันภัย ร่วมพิธีเปิดสกายวอล์คสะพานกระจกลอยฟ้า แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จังหวัดเชียงราย  ดร. สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทิพยประกันภัย คุณวิชชุดา ไตรธรรม...