NT นำเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับชุมชนบ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลื้มขยายชุมชนต้นแบบโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ครบทุกจังหวัด

NT นำเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับชุมชนบ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลื้มขยายชุมชนต้นแบบโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ครบทุกจังหวัด

NT ปลื้มเปิดโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ครบทุกจังหวัด หนุนชุมชนบ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอนสู่ต้นแบบใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างฐานรากเศรษฐกิจชุมชน นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์...

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมต้อนรับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว Green Saeson มอบสิทธิ ส่วนลด ของที่ระลึก และชิงรางวัลมากมายตลอดฤดูกาล

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมต้อนรับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว Green Saeson มอบสิทธิ ส่วนลด ของที่ระลึก และชิงรางวัลมากมายตลอดฤดูกาล วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดยนายเชษฐาโมสิกรัตน์...

เครือข่ายงดเหล้า สสส. หนุนกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วไทย ขยายผลงานบุญประเพณีปลอดเหล้าชู  จ. แม่ฮ่องสอน ต้นแบบสำเร็จ พร้อมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หวังฟื้นฟูคุณค่างานบุญประเพณีส่งต่อลูกหลาน

เครือข่ายงดเหล้า สสส. หนุนกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วไทย ขยายผลงานบุญประเพณีปลอดเหล้าชู  จ. แม่ฮ่องสอน ต้นแบบสำเร็จ พร้อมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หวังฟื้นฟูคุณค่างานบุญประเพณีส่งต่อลูกหลาน สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) สสส. ร่วมกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน...

จังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีน จากการเปิดประเทศจีน ภายหลังสถานการณ์โควิด – 19 คลี่คลาย ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566

จังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีน จากการเปิดประเทศจีน ภายหลังสถานการณ์โควิด – 19 คลี่คลาย ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสิงหนาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน...