เมย์แบงก์ จับมือ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จัดกิจกรรมสุดพิเศษ  “วิเคราะห์ศาสตร์แห่งตัวเลข” เสริมสร้างความโชคดีและโชคลาภในการลงทุน   

เมย์แบงก์ จับมือ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จัดกิจกรรมสุดพิเศษ  “วิเคราะห์ศาสตร์แห่งตัวเลข” เสริมสร้างความโชคดีและโชคลาภในการลงทุน  

เมย์แบงก์ จับมือ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จัดกิจกรรมสุดพิเศษ  “วิเคราะห์ศาสตร์แห่งตัวเลข” เสริมสร้างความโชคดีและโชคลาภในการลงทุน  นาย ธัญญราช มีนะนันทน์(กลาง) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจเพื่อรายย่อย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ...