กรุงเทพประกันภัยจัดกิจกรรม BKI Dream Team สร้างกำลังใจให้พนักงานเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จของเป้าหมายปี 2566

กรุงเทพประกันภัยจัดกิจกรรม BKI Dream Team สร้างกำลังใจให้พนักงานเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จของเป้าหมายปี 2566             บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดกิจกรรม BKI Dream Team เลี้ยงอาหารมื้อกลางวันสุดพิเศษให้แก่พนักงานทุกคน ซึ่งบริษัทฯ ได้คัดสรรกว่า 10...