สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม จัดงานร่วมจิตอาสา พัฒนาสังคม ครั้งที่ 2

สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม จัดงานร่วมจิตอาสา พัฒนาสังคม ครั้งที่ 2 ดร. คัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี ด้านแผนงานและโครงการ และผู้อำนวยสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม เป็นประธานจัดกิจกรรมงานออกร้าน เพื่อหารายได้ไปดำเนินการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคม...