พม. จังหวัดลำปาง จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 ”การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม”

พม. จังหวัดลำปาง จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 ”การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม” วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร มอบหมายให้ นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง...