คต. เดินหน้าดันต่อยอดงานวิจัย หวังสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรไทยบุกตลาดเชิงพาณิชย์   

คต. เดินหน้าดันต่อยอดงานวิจัย หวังสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรไทยบุกตลาดเชิงพาณิชย์  

 กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ผนึกกำลังหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน “Agri Inno-Tech Xchange 2023 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยสู่การเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต” หวังผลักดันผู้ประกอบการไทย นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ให้กับสินค้าเกษตรแปรรูป...