ยักษ์ใหญ่เอกชนญี่ปุ่นชื่นชม DFT เร่งพัฒนาเอกชนไทยให้จัดตั้งระบบงาน ICP มากกว่า 200 องค์กร

ยักษ์ใหญ่เอกชนญี่ปุ่นชื่นชม DFT เร่งพัฒนาเอกชนไทยให้จัดตั้งระบบงาน ICP มากกว่า 200 องค์กร กรมการค้าต่างประเทศ (DFT) มอบประกาศนียบัตร ICP รุ่นที่ 5 ให้เอกชนไทย 56 ราย โดยมุ่งหวังให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ไปจัดทำระบบงาน ICP ภายในองค์กร...