งาน “ของดีชุมพร มหานครผลไม้ ” ประจำปี 2566

งาน “ของดีชุมพร มหานครผลไม้ ” ประจำปี 2566 จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร จัดงาน ของดีชุมพร มหานครผลไม้ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการจัดแสดง จำหน่ายสินค้า และการเจรจาธุรกิจการค้า โดยนำเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร...