สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) จัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสลากสรรค์สร้าง เพื่อชุมชน ปีที่ 1-5 นำผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก 47 ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาแล้วมาจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่าย

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) จัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสลากสรรค์สร้าง เพื่อชุมชน ปีที่ 1-5 นำผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก 47 ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาแล้วมาจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่าย วันนี้ ( 19 มิถุนายน 2566) เวลา 08.30 น. ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล...