เลขาธิการ คปภ. จัดปฐมนิเทศติวเข้มนักศึกษา วปส. รุ่นที่ 11 ฉายภาพและปูพื้นสร้างความเข้าใจระบบงานของ คปภ. ในภาคปฏิบัติก่อนเจาะลึกสหวิทยาการด้านประกันภัย พร้อมเปิดกว้างรับฟัง ความคิดเห็น เพื่อนำไปพัฒนาระบบประกันภัยของไทยให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ภายใต้ New Emerging Risk

เลขาธิการ คปภ. จัดปฐมนิเทศติวเข้มนักศึกษา วปส. รุ่นที่ 11 ฉายภาพและปูพื้นสร้างความเข้าใจระบบงานของ คปภ. ในภาคปฏิบัติก่อนเจาะลึกสหวิทยาการด้านประกันภัย พร้อมเปิดกว้างรับฟัง ความคิดเห็น เพื่อนำไปพัฒนาระบบประกันภัยของไทยให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ภายใต้ New...