เรื่องดีๆจากกระทรวง พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำวันที่ 2 ก.พ. 66

เรื่องดีๆจากกระทรวง พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำวันที่ 2 ก.พ. 66 🔴 ขอเชิญชวนประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ในหัวข้อ … ⚖️ “ทุกเพศ ทุกคน เท่ากัน All genders are equal” ⚖️...