“ลมหายใจไร้มลทิน” จับมือ “ดย.” ชวนเด็ก และเยาวชนส่งผลงานประกวด ชิงทุนการศึกษาปี 2566

“ลมหายใจไร้มลทิน” จับมือ “ดย.” ชวนเด็ก และเยาวชนส่งผลงานประกวด ชิงทุนการศึกษาปี 2566  มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ชวนเด็ก และเยาวชน ส่งผลงานร่วมรณรงค์สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต กับการประกวด 4 ประเภท ได้แก่ เรียงความ ร้องเพลง วาดภาพ และ VDO...