คปภ. เปิดศักราช..! เฟ้นหาสุดยอด InsurTech Startup ของไทย โดยจัดประกวด OIC InsurTech Award 2023 ยิ่งใหญ่ ภายใต้ธีม “ASCENDING TO THE INSURTECH UNIVERSE” พร้อมชิงเงินรางวัลกว่า 7 แสนบาท

คปภ. เปิดศักราช..! เฟ้นหาสุดยอด InsurTech Startup ของไทย โดยจัดประกวด OIC InsurTech Award 2023 ยิ่งใหญ่ ภายใต้ธีม “ASCENDING TO THE INSURTECH UNIVERSE” พร้อมชิงเงินรางวัลกว่า 7 แสนบาท

คปภ. เปิดศักราช..! เฟ้นหาสุดยอด InsurTech Startup ของไทย โดยจัดประกวด OIC InsurTech Award 2023 ยิ่งใหญ่ ภายใต้ธีม “ASCENDING TO THE INSURTECH UNIVERSE” พร้อมชิงเงินรางวัลกว่า 7 แสนบาท เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ...