กรุงเทพประกันภัยจัดประชุมตัวแทนและนายหน้าบุคคล ประจำปี 2566 ในธีม The Power of Teamwork

กรุงเทพประกันภัยจัดประชุมตัวแทนและนายหน้าบุคคล ประจำปี 2566 ในธีม The Power of Teamwork กรุงเทพประกันภัยจัดประชุมตัวแทนและนายหน้าบุคคล รับศักราชใหม่ปี 2566 ภายใต้ธีม The Power of Teamwork เพื่อแถลงนโยบายทิศทางการทำงาน เป้าหมาย และแผนส่งเสริมการขายของปี 2566...