ทิพยประกันภัยฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2566

ทิพยประกันภัยฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2566 นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ ดร. สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์...