กรุงเทพประกันภัยจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ จัดตั้ง บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์

กรุงเทพประกันภัยจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ จัดตั้ง บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์

         บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 นำโดยนายชัย โสภณพนิช (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (ที่ 2...