กทพ. จัดประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน จากการกำหนดปรับอัตราค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี ในวันที่ 1 กันยายน 2566 ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการฯ

กทพ. จัดประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน จากการกำหนดปรับอัตราค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี ในวันที่ 1 กันยายน 2566 ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการฯ วันนี้ (24 กรกฎาคม 2566) เวลา 09.00 น....