กรุงเทพประกันชีวิต จัดพิธีแต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายขาย ประจำปี 2566 Bangkok Life Agency Field Promotion

กรุงเทพประกันชีวิต จัดพิธีแต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายขาย ประจำปี 2566 Bangkok Life Agency Field Promotion บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดพิธีแต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายขาย ประจำปี 2566 Bangkok Life Agency Field Promotion โดยมี นายโชน...