กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จัดเต็มผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต เข้าร่วมงาน Thailand Smart Money สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 9

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จัดเต็มผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต เข้าร่วมงาน Thailand Smart Money สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 9

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จัดเต็มผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต เข้าร่วมงาน Thailand Smart Money สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 9 บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้รับเกียรติจาก คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานกิตติมศักดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ (คนที่ 3 จากขวา) และคุณรัฐกร...