พาณิชย์ – DITP จัดเต็มเสวนาเสริมแกร่งผู้ส่งออกอาหารไทย ภายในงาน THAIFEX-Anuga Asia 2023

พาณิชย์ – DITP จัดเต็มเสวนาเสริมแกร่งผู้ส่งออกอาหารไทย ภายในงาน THAIFEX-Anuga Asia 2023 กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) จัดโครงการเสวนา Seminar in Fair#2 ภายในงานแสดงสินค้า THAIFEX-Anuga Asia 2023...