มาสด้าจัดให้แคมเปญ Mazda Family Day เอาใจคนรักมาสด้า

มาสด้าจัดให้แคมเปญ Mazda Family Day เอาใจคนรักมาสด้า กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 – หลังจากกำหนดกลยุทธ์พร้อมวางแผนนโยบายและแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในประเทศไทย วันนี้เริ่มผลิดอกออกผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น...