พม. พร้อมมูลนิธิ APCD นำเยี่ยมชมการฝึกอาชีพคนพิการ และจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์คนพิการ ในโอกาสนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและภริยา เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

พม. พร้อมมูลนิธิ APCD นำเยี่ยมชมการฝึกอาชีพคนพิการ และจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์คนพิการ ในโอกาสนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและภริยา เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2566 เวลา 17.00 น. ณ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ในพระราชูปถัมภ์ฯ...