ถวายเทียนพรรษามหาจักรพรรดิ งานพลังบุญทิพยร่วมสร้าง #214  เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2566

ถวายเทียนพรรษามหาจักรพรรดิ งานพลังบุญทิพยร่วมสร้าง #214 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2566 นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย นำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา พร้อมกัลยาณมิตรธรรม จัดโครงการสร้างบุญมหากุศล “พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 214”...