กองทุนประกันวินาศภัย ร่วมบูรณาการกับ สำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎ์ธานี) จัดโครงการ เสวนา เรื่อง “ไขข้อข้องใจ กองทุนประกันวินาศภัย พบ เจ้าหนี้” จังหวัดสุราษฎ์ธานี ประจำปี 2566

กองทุนประกันวินาศภัย ร่วมบูรณาการกับ สำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎ์ธานี) จัดโครงการ เสวนา เรื่อง “ไขข้อข้องใจ กองทุนประกันวินาศภัย พบ เจ้าหนี้” จังหวัดสุราษฎ์ธานี ประจำปี 2566

กองทุนประกันวินาศภัย ร่วมบูรณาการกับ สำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎ์ธานี) จัดโครงการ เสวนา เรื่อง“ไขข้อข้องใจ กองทุนประกันวินาศภัย พบ เจ้าหนี้” จังหวัดสุราษฎ์ธานี ประจำปี 2566 เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมบรรจงบุรี ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม 1 จังหวัดสุราษฎ์ธานี...