พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ จับมือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผุดโครงการเน็ตทำกิน และหลักสูตรติดปีกทักษะดิจิทัล ภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคธุรกิจเอกชนเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ จับมือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผุดโครงการเน็ตทำกิน และหลักสูตรติดปีกทักษะดิจิทัล ภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคธุรกิจเอกชนเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน วันนี้ (29 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.00 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ...