กรมพัฒน์ฯ เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจ Wellness สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการค้า จับมือสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ สมาพันธ์สมาคมสปา แอนด์ เวลเนสไทย  ใช้นวัตกรรมสร้างสินค้าบริการ หนุน Wellness ตาม Trend โลก

กรมพัฒน์ฯ เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจ Wellness สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการค้า จับมือสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ สมาพันธ์สมาคมสปา แอนด์ เวลเนสไทย ใช้นวัตกรรมสร้างสินค้าบริการ หนุน Wellness ตาม Trend โลก

       กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับพันธมิตร Innovative House สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสมาพันธ์สมาคมสปา แอนด์ เวลเนสไทย จัดกิจกรรม “สัมมนาเชิงปฎิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจบริการความงามและสุขภาพ” นำร่องส่งเสริมและผลักดันผลงานนวัตกรรม ด้านความงาม...