ม.เซาธ์อีสท์บางกอกจับมือหน่วยงานภาครัฐ และ 25บริษัทเอกชนร่วมพัฒนาบัณฑิตมืออาชีพ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการยุคอุตสาหกรรม 4.0

ม.เซาธ์อีสท์บางกอกจับมือหน่วยงานภาครัฐ และ 25บริษัทเอกชนร่วมพัฒนาบัณฑิตมืออาชีพ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการยุคอุตสาหกรรม 4.0 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก (Southeast Bangkok University-SBU) โดยการนำของ ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี...