SBITO จับมือ ตลท. และแบรนด์ผู้สนับสนุนชั้นนำ จัดโครงการ ‘SBITO GAME OF TRADE ร่ายเวทย์ เทรดหุ้นให้เป็นโปร’

SBITO จับมือ ตลท. และแบรนด์ผู้สนับสนุนชั้นนำ จัดโครงการ ‘SBITO GAME OF TRADE ร่ายเวทย์ เทรดหุ้นให้เป็นโปร’ส่งเสริมคนรุ่นใหม่สู่สังคมการเรียนรู้ด้านการเงินการลงทุนผ่านโลกออนไลน์ ชิงเงินรางวัลและของรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย...