ดร.สมพร สืบถวิลกุล ซีอีโอแห่งทิพยประกันภัย คว้ารางวัลสุดยอด CEO ประเภทอุตสาหกรรมประกันภัย งาน “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023”

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ได้รับรางวัลจากทิพยประกันภัย คว้ารางวัลสุดยอด CEO ประเภทอุตสาหกรรมประกันภัย งาน “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023” ดร.สมพร สืบถวิลกุล กับเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (ขอ) เหลือขนาดใหญ่ให้กับบริษัท ทิพยประกันภัย (ขอ)...