เผยเคล็ดลับการสร้างสรรค์งานดีไซน์ สู่ ความสำเร็จ จากนักออกแบบชื่อดังศิษย์เก่า “ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์”

เผยเคล็ดลับการสร้างสรรค์งานดีไซน์ สู่ ความสำเร็จ จากนักออกแบบชื่อดังศิษย์เก่า “ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์” อุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทยได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ไทยอย่างมหาศาล และเป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ...