จากมนุษย์เงินเดือน สู่เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า Capheny (คาเพนี่) ที่โด่งดังในวงการดาราและเซเลบริตี้ของเมืองไทย

จากมนุษย์เงินเดือนสู่เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า Capheny (คาเพนี่) ที่ต้องอย่าลืมดาราและเซเลบริตี้ของเมืองไทย จัดทำแบรนด์เสื้อผ้าที่ต้องใช้มากที่จะช่วยให้ธุรกิจเกิดขึ้นได้เพราะสิ่งนี้คือปัจจัย 4 ทุกคนไม่ว่าจะต้องสวมชุดใด...