กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ  “บริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่นประจำปี 2565”  จากสำนักงานคปภ.

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ “บริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่นประจำปี 2565” จากสำนักงานคปภ.

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ “บริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่นประจำปี 2565”จากสำนักงานคปภ. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับมอบรางวัล...