กรุงศรีคว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยมด้านธุรกรรมการชำระเงิน จาก Asian Banking & Finance

กรุงศรีคว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยมด้านธุรกรรมการชำระเงิน จาก Asian Banking & Finance

กรุงเทพฯ (26 ตุลาคม 2566) – นางสาวนิลวรรณ จีระบุญ (กลาง) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกรรมการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และทีมงาน รับ 2 รางวัลยอดเยี่ยมด้านธุรกรรมการชำระเงิน จากนิตยสาร Asian Banking & Finance ได้แก่ รางวัล ABF Corporate & Investment...