MEA จับมือภาครัฐและเอกชนรวม 32 องค์กร ร่วมลงนาม MOU เดินหน้าภารกิจมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา พร้อมรับรางวัลเชิดชูเกียรติการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม

MEA จับมือภาครัฐและเอกชนรวม 32 องค์กร ร่วมลงนาม MOU เดินหน้าภารกิจมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา พร้อมรับรางวัลเชิดชูเกียรติการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม วันนี้ (17 มกราคม 2566) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน รวม...