“จุรินทร์” ปลื้ม! ผลจัดงานแสดงสินค้าอาหาร “THAIFEX – ANUGA ASIA 2023” เงินสะพัดกว่า 120,000 ล้านบาท ยอดคนเข้าชมงานทะลุ 130,000 คน ต่างชาติเพิ่มเกือบ 150%

“จุรินทร์” ปลื้ม! ผลลัพธ์ที่ได้แสดงสินค้าอาหาร “THAIFEX – ANUGA ASIA 2023” เงินสะพัดกว่า 120,000 สำหรับผู้ที่มีจำนวนคนงานทะลุ 130,000 คน เพิ่มขึ้นเกือบ 150% นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์...