พม. อุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนมิถุนายน 66 จ่ายเงินให้ทั่วประเทศ มากกว่า 2.29 ต่อปี

พม. อุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนมิถุนายน 66 จ่ายเงินให้ทั่วประเทศ มากกว่า 2.29 ต่อปี นางอภิญญา ชมภูมาศ สั่งให้มีรายงานภาษีให้กับรัฐมนตรีกระทรวงสังคมและผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยกรมสรรพากรต้องการสวัสดิการ แรกเกิดจนอายุครบ 6 ปี...