พม. โดย สค. จัดกิจกรรม “สร้างสัมพันธภาพครอบครัว สมรสไร้หนี้ ชีวีมีสุข” พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านสัมพันธภาพครอบครัว ความรู้ด้านการออม รวมถึง ให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพเป็นแนวทางการสร้างรายได้จากฐาน กิจกรรม ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์ร้านค้าของดีแบรนด์ พม.พิษณุโลก

พม. โดย สค. จัดกิจกรรม “สร้างสัมพันธภาพครอบครัว สมรสไร้หนี้ ชีวีมีสุข” พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านสัมพันธภาพครอบครัว ความรู้ด้านการออม รวมถึง ให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพเป็นแนวทางการสร้างรายได้จากฐาน กิจกรรม ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์ร้านค้าของดีแบรนด์ พม.พิษณุโลก วันที่ 18...