DITP ชวนคนรุ่นใหม่ต่อยอดไอเดียสร้างสรรค์ เตรียมปั้นนักออกแบบไทยให้ก้าวไกลในเวทีโลก เปิดตัวโครงการ Designers’ Room / Talent Thai & Creative Studio Promotion 2023

DITP ชวนคนรุ่นใหม่ต่อยอดไอเดียสร้างสรรค์ เตรียมปั้นนักออกแบบไทยให้ก้าวไกลในเวทีโลก เปิดตัวโครงการ Designers’ Room / Talent Thai & Creative Studio Promotion 2023 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตอกย้ำความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายนักออกแบบไทย...