กรมการท่องเที่ยวขานรับนโยบายรัฐบาล ชวนผู้ประกอบการโฮมสเตย์ทั่วประเทศ สมัครรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน ภายในเดือนพฤษภาคมนี้

กรมการท่องเที่ยวขานรับนโยบายรัฐบาล ชวนผู้ประกอบการโฮมสเตย์ทั่วประเทศ สมัครรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ กรมการท่องเที่ยวเชิญโฮมสเตย์รายใหม่หรือโฮมสเตย์ที่ใกล้หมดอายุการรับรองมาตรฐาน (3 ปี) สมัครขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย...