“โตไป…ขับเป็น” ชวนเด็กมาเรียนรู้กฎจราจร ขับรถสนามจำลอง ที่ฟิวเจอร์พาร์ค

“โตไป…ขับเป็น” ชวนเด็กมาเรียนรู้กฎจราจร ขับรถสนามจำลอง ที่ฟิวเจอร์พาร์ค

โครงการ “ขับเป็น…ขับปลอดภัย กับสื่อสากล” จัดกิจกรรม “โตไป…ขับเป็น” ร่วมสร้างพื้นฐานขับเป็นขับปลอดภัยให้บุตรหลาน ณ ฟิวเจอร์ พาร์ค และสเปลล์ 11-15 ตุลาคมนี้ ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการ “ขับเป็น…ขับปลอดภัย กับสื่อสากล” (SKILL DRIVING...