“พาณิชย์-DITP”ชี้ช่องทำตลาดสินค้า“อาหารฮาลาล”ของไทยในจีน

“พาณิชย์-DITP”ชี้ช่องทำตลาดสินค้า“อาหารฮาลาล”ของไทยในจีน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ชี้ช่องทางการขยายตลาด “อาหารฮาลาล” ของไทยเข้าสู่ตลาดจีน แนะผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มทำตลาดควรเริ่มจากกลุ่มผัก ผลไม้ อาหารทะเล เหตุเป็นสินค้าฮาลาลโดยธรรมชาติ...