“ซัยโจ เด็นกิ” ชี้แจงกรณีปัญหาการติดตั้งระบบปรับอากาศอาคารกรมสรรพากร บริษัทฯ ได้ติดตั้งถูกต้องตาม TOR และกรมสรรพากรได้ตรวจรับงานครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ชี้ปัญหาเกิดจากการดัดแปลงอุปกรณ์และการบำรุงรักษาของผู้รับเหมาดูแลการซ่อมบำรุง

“ซัยโจ เด็นกิ” ชี้แจงกรณีปัญหาการติดตั้งระบบปรับอากาศอาคารกรมสรรพากร บริษัทฯ ได้ติดตั้งถูกต้องตาม TOR และกรมสรรพากรได้ตรวจรับงานครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ชี้ปัญหาเกิดจากการดัดแปลงอุปกรณ์และการบำรุงรักษาของผู้รับเหมาดูแลการซ่อมบำรุง  “ซัยโจ เด็นกิ”...