ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น ชูความพร้อมผลิตรถบรรทุกมาตรฐานยูโร 5 ในปี 2567

ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น ชูความพร้อมผลิตรถบรรทุกมาตรฐานยูโร 5 ในปี 2567 • ย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม • โรงงานผลิตรถบรรทุกยูดี ทรัคส์ และ วอลโว่ ทรัคส์ ในประเทศไทย ส่งออกรถบรรทุกมาตรฐานยูโร 5 ตั้งแต่ปี 2564...