“รมว.ศุภมาส” จัดทัพขับเคลื่อนกระทรวง อว. ชูโรดแม็ปนโยบาย 2 ขา “เรียนดี มีความสุข มีรายได้” ควบคู่ “วิจัย-นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงความต้องการ” มอบ 8 กฎเหล็ก ไปดำเนินการอย่างเร่งด่วน!

 “รมว.ศุภมาส” จัดทัพขับเคลื่อนกระทรวง อว. ชูโรดแม็ปนโยบาย 2 ขา “เรียนดี มีความสุข มีรายได้” ควบคู่ “วิจัย-นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงความต้องการ” มอบ 8 กฎเหล็ก ไปดำเนินการอย่างเร่งด่วน!

        “ศุภมาส อิศรภักดี” แม่ทัพกระทรวง อว. เดินหน้านโยบายขับเคลื่อนอุดมศึกษา ควบคู่กับวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชู “เรียนดี มีความสุข มีรายได้”  พร้อม “วิจัย-นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงความต้องการ” หนุน SMEs สตาร์ทอัพ นวัตกรรมแก้จน นำชุมชนแก้แล้ง...