สำนักงาน คปภ. ผนึกพลังภาคอุตสาหกรรมประกันภัย-พันธมิตรธุรกิจ รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนรับมืออุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ปี 2566 ชู “4 RECHECK” คือ รีเช็คคน รีเช็ครถ รีเช็คเส้นทาง รีเช็คประกัน พร้อมเปิดตัวประกันภัย PA แฮปปี้สงกรานต์และประกันภัยสงกรานต์บ้านหายห่วง เป็นของขวัญให้กับคนไทยในเทศกาลสงกรานต์

สำนักงาน คปภ. ผนึกพลังภาคอุตสาหกรรมประกันภัย-พันธมิตรธุรกิจ รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนรับมืออุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ปี 2566 ชู “4 RECHECK” คือ รีเช็คคน รีเช็ครถ รีเช็คเส้นทาง รีเช็คประกัน พร้อมเปิดตัวประกันภัย PA แฮปปี้สงกรานต์และประกันภัยสงกรานต์บ้านหายห่วง...